Menu Close

Zanzibar

Wegens een onvoorziene samenloop van omstandigheden bracht ik onlangs een weekend door op Zanzibar. Dat is geen straf: de aankomst in Stone Town is onvergetelijk en de tropische eilandjes voor de kust van Oost-Afrika zijn een en al palmen, witte stranden en helderblauwe zeeën.

Op zondag maakten we tochtje in een dhow, een traditioneel Arabisch schip dat in Oost-Afrika nog overal vaart. Eerst snorkelden we wat rond een rif in zee, toen zetten we koers naar een onbewoond eilandje. De enige voetstappen op het strand waren die van onszelf, het enige geluid dat we hoorden was het kabbelen van de zee. Het water was zo helder als mineraalwater, de lucht was blauw. Op het smetteloze strand vonden we enorme tropische schelpen, stuk voor stuk puntgaaf. Hier ga ik later wonen, zei Dochter.

Onbewoonde eilandjes voor de kust van Zanzibar, in Menaibaai

Het eilandje ligt in Menai Bay, een baai van grote ecologische waarde vanwege het koraal, de mangroven, de dolfijnen en de walvissen. Om die reden heeft de baai een beschermde status, maar desalniettemin wordt aan de overkant, op het vasteland van Tanzania, de komende jaren een enorme haven gebouwd. Weliswaar is dat 30 à 40 kilometer verderop, maar het zal toch gevolgen hebben voor het uitzicht en voor de kwaliteit van het zeewater. Nu al zagen we aan de horizon een groot vierkant silhouet van een containerschip, en aan de stranden van de Waddeneilanden is te zien wat er aanspoelt als er een scheepvaartroute langs een eiland loopt.

Dhow geankerd op het eiland
Dhow geankerd op het eiland

Eerder schreef ik al dat Tanzania zowel zacht als hard is. Op zo’n onbewoond eilandje voor de kust van Zanzibar is alles nog zacht. Het zachte bestaat uit de eilandjes, het rif, de authentieke dhows die daar al duizenden jaren varen, de hoge luchten en de stilte. Het harde zit ‘m in de haven die aangelegd wordt, in de wetenschap dat de horizon voller gaat worden en het water viezer, net als in Dar es Salaam. Het harde zit ‘m ook in de wetenschap dat alles met geld te maken heeft, van mijn eigen aanwezigheid hier tot de containerschepen in de verte en de dieselmotoren van de dhows. Toeristen wachten immers niet op het juiste getij en de juiste wind.

Maar misschien moet ik zo niet denken. Misschien moet ik zo veel mogelijk genieten van het zachte en jullie ook laten meegenieten. Laten we zeggen dat het glas halfvol is. Laten we dat gewoon zeggen.

Hier ga ik later wonen, zei Dochter. Deze Long-eyed ghost crab woont er echt.

3 Comments

 1. paulina koster

  Alles heeft zijn tijd

  Prediker 3

  1 Voor alles wat gebeurt is er een uur,
  een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
  2 Er is een tijd om te baren
  en een tijd om te sterven,
  een tijd om te planten
  en een tijd om te rooien.
  3 Er is een tijd om te doden
  en een tijd om te helen,
  een tijd om af te breken
  en een tijd om op te bouwen.
  4 Er is een tijd om te huilen
  en een tijd om te lachen,
  een tijd om te rouwen
  en een tijd om te dansen.
  5 Er is een tijd om te ontvlammen
  en een tijd om te verkillen,
  een tijd om te omhelzen
  en een tijd om af te weren.
  6 Er is een tijd om te zoeken
  en een tijd om te verliezen,
  een tijd om te bewaren
  en een tijd om weg te gooien.
  7 Er is een tijd om te scheuren
  en een tijd om te herstellen,
  een tijd om te zwijgen
  en een tijd om te spreken.
  8 Er is een tijd om lief te hebben
  en een tijd om te haten.
  Er is een tijd voor oorlog
  en er is een tijd voor vrede.
  9 Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? 10 Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. 11 God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. 12 Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. 13 Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. 14 Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. 15 Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.

  Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
  © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

 2. Anne

  Ik vind dat heel mooi Paulina. Laten we hopen dat het zo is: dat alles wat er is ergens voor altijd bewaard wordt.

  Interessante tekst trouwens. In feite zegt het dat tijd niet bestaat of in elk geval relatief is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

test