Sommige vooroordelen staan zo ver af van de werkelijkheid dat je er het liefst een generalisatie tegenaan gooit om het contrast aan te tonen. In dit stukje zal ik proberen om vijf hardnekkige misverstanden over Afrika uit de weg te ruimen.

Lees verder